Laboratorij: 01 204 5515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

Pretrage u trudnoći
27.04.2018
Klinički pregledi jako su bitni za adekvatno nadziranje trudnoće. Brojna istraživanja su dokazala čvrstu povezanost između broja pregleda tijekom trudnoće i njezina ishoda.
U poliklinici Analiza Lab vršimo razne laboratorijske pretrage za žene u trudnoći.

Kompletna krvna slika – KKS
KKS je uobičajena pretraga za određivanje eritrocita, leukocita i trombocita. Za određivanje različitih sastavnica KKS–a u većini se laboratorija rabe automatski brojači.
KKS (kompletna krvna slika) uključuje:

- brojčanu vrijednost eritrocita, leukocita i trombocita,
- hemoglobin,
- hematokrit,
- eritrocitne konstante (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne konstante (MPV, PDW) te
- diferencijalnu krvnu sliku (vrste leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti)

Glukoza i OGTT (test oralne podnošljivosti glukoze)
Glukoza je najznačajniji izvor energije prijeko potrebne za mišićni rad i sve ostale procese u organizmu.

Razina glukoze u krvi ovisi o vremenu koje je prošlo od unosa hrane u organizam i o tjelesnoj aktivnosti. Inzulin je hormon koji se luči kad se povisi koncentracija glukoze u krvi i odgovoran je za njezin unos u stanice.

Razni poremećaji regulacije glukoze uzrokuju povećanje (hiperglikemiju), odnosno smanjenje (hipoglikemiju) koncentracije glukoze u krvi.

Određivanje razine glukoze u krvi klinički je značajno za dijagnozu i praćenje terapije dijabetesa (šećerne bolesti).
OGTT je test koji pokazuje sposobnost preuzimanja glukoze u organizmu te služi za otkrivanje poremećaja metabolizma šećera.

Ne preporuča ga se za postavljanje dijagnoze šećerne bolesti nego samo za utvrđivanje trudničke šećerne bolesti.

Zdrav čovjek reagira na opterećenje glukozom tako da mu koncentracija glukoze u krvi raste tijekom prvog sata nakon što je uzeo pripremljenu otopinu glukoze, a nakon 2 sata se opet normalizira. Kada netko ima šećernu bolest, najčešće nema dovoljno inzulina ili se sporije luči pa se koncentracija glukoze u krvi ne stigne za 2 sata vratiti na normalnu vrijednost.

Urin - fizikalno-kemijski pregled i sediment


Pregled urina izrazito je važna pretraga u otkrivanju raznih poremećaja rada bubrega i urogenitalnog trakta.

Fizikalno-kemijski pregled uključuje sljedeće parametre:

- izgled, boja
- pH
- relativna volumna masa
- leukociti
- nitriti
- proteini
- bilirubin
- urobilinogen
- glukoza
- ketoni
- krv

Mikroskopski pregled sedimenta

Daje važne podatke koji se ne vide iz kemijskog pregleda. Sediment se sastoji od tzv. organiziranog dijela (eritrociti, leukociti, epitelne stanice, cilindri, mikroorganizmi) i neorganiziranog dijela (kristali, sluz,...).

Abnormalni sediment može sadržavati razne vrste cilindara, eritrocite, leukocite, bakterije, gljivice. Cilindri su odljevi sabirnih cjevčica bubrega, pa imaju oblik onog dijela tubula u kojemu su nastali i upućuju na stanje tubula. Jedino se hijalini cilindri ponekad mogu naći u normalnoj mokraći.

hCG (humani korionski gonadotropin)


hCG je glikoprotein koji sastoji od α i β podjedinice koje čine intaktnu oblik hormona. Prvenstveno se izlučuje iz trofoblasnih stanica maternice ubrzo nakon implantacije oplođene jajne stanice u stijenku maternice.

Brz porast serumskih razina hCG nakon začeća čini ga odličnim biljegom za rano dokazivanje i praćenje trudnoće. Ovaj hormon može se dokazati u krvi najranije 1-2 dana nakon implantacije (7-8 dana nakon ovulacije). U većini normalnih trudnoća razina hCG se povećava dvostruko svaka 72 sata i dosiže maksimum oko 10-12 tjedana nakon posljednjeg menstrualnog ciklusa. Ako se radi o izvanmateričnoj trudnoći za porast koncentracije hCG potrebno je obično dvostruko duže vrijeme. Također, sporiji porast koncentracije u krvi može biti povezan s visokim rizikom od pobačaja.

hCG se također koristi i kao tumorski biljeg. Njegova razina u krvi povezana je s veličinom tumora pa zbog toga ima i prognostičku vrijednost.


Copyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.