Laboratorij: 01 20 45 515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

Nagradni natječaj!
28.05.2018
Poliklinika Analiza Lab u lipnju poklanja liječnički pregled za vozačku dozvolu B kategorije.
Sve što trebate napraviti je lajkati našu Facebook stranicu i u komentaru objave označiti barem dva prijatelja. Sve o detaljima ove promocije pronađite u nastavku.

ORGANIZATOR
Promotivna aktivnost “Nagradni natječaj” raspisuje Poliklinika Analiza Lab (OIB: 46939132621), Kašinska 27/D, 10 360 Sesvete (dalje: Organizatori) koji ima sva prava i obaveze koja proizlaze iz ove promotivne aktivnosti.

TRAJANJE I SVRHA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
Promotivna aktivnost, u kojoj se od sudionika traži da prate Facebook stranicu Poliklinike Analiza Lab i označe minimalno dva prijatelja u komentaru raspisuje se u svrhu promocije Poliklinike Analiza Lab kao Organizatora. Promotivna aktivnost traje od 28. svibnja 2018. od 21:00 do 11. lipnja do 21:00 sat. Od sudionika promocije traži se da u navedenom periodu bude pratitelj Facebook stranice Poliklinike Analiza Lab i označi minimalno dva prijatelja u komentaru objave.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada uključuje:
1 x liječnički pregled za vozačku dozvolu B kategorije.

PRAVO I PRIJAVA SUDJELOVANJA
Pravo prijave za sudjelovanje u ovoj marketinškoj promociji imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, starije od 18 godina, koji su u navedenom periodu pratitelji Facebook stranice Poliklinike Analiza Lab i koji su u komentaru objave za nagradni natječaj označili minimalno dva prijatelja. Time se prihvaćaju Pravila promocije. Organizator promocije je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici promocije, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

IZBOR POBJEDNIKA PROMOCIJE
U pondjeljak 11. lipnja 2018. slijedi odabir pobjednika prema izboru Organizatora. Osoba koja je ispunila sve kriterije za sudjelovanje bit će nagrađena prema Fondu nagrada navedenim u Pravilima promocije.

PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobitku nagrade putem komentara u post-u objave u roku od 3 dana od dana završetka promocije. Ako dobitnik u roku od 7 dana ne odgovori na poruku, nagradu neće moći realizirati. Ukoliko pobjednik promocije ne bude ispunjavao uvjete za preuzimanje nagrade, Organizator će u roku 24 sata odabrati drugog pobjednika promocije. Nagrada je neprenosiva na treću osobu. Nagradu nije moguće zamijeniti niti zahtijevati njenu novčanu protuvrijednost.

SUDIONICI U PROMOCIJI
Sudionici ove promocije ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovoj promociji, sudionici prihvaćaju Pravila ove promocije.

POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u promociji.

POREZI
Dobitnik nagrade ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika promocije te Organizatora nadležan je sud u Zagrebu.

MOGUĆNOST PREKIDA PROMOCIJE
Promocija može biti prekinuta ili izmijenjena u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.


Copyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.