Laboratorij: 01 20 45 515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

LIS - Laboratorijski informacijski sustav
Laboratorijski informacijski sustav (LIS) omogućava elektroničku komunikaciju između analitičkog i administrativnog rada laboratorija.

LIS-ov program uključuje upis pacijenta sa svim njegovim podacima, potrebnim pretragama i povezuje unesene podatke s analitičkim sustavima. Nakon završene analitičke obrade uzoraka, analitički sustav automatski dostavlja podatke u LIS koji generira nalaz svakog pojedinog pacijenta. Svaki nalaz pregledava i potpisuje laboratorijski stručnjak - specijalist ili magistar medicinske biokemije.

Nalazi se izdaju pacijentu osobno ili prema želji šalju poštom, faksom ili e-mail-om pacijentu ili njegovom liječniku. Podaci pacijenta jednom upisanom u LIS i njegovi rezultati ostaju trajno pohranjeni u LIS-u i omogućuju usporedbu novog nalaza s prijašnjim nalazima.


Copyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.