Laboratorij: 01 20 45 515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

1 0 0
Medicina rada
Zdravstvena ustanova Analiza Lab već godinama uspješno posluje na području medicine rada, i u svojoj skrbi ima veći broj vodećih firmi u gradu Zagrebu.Upravo zbog dobre organiziranosti tima u mogućnosti smo naše pacijente obraditi brzo i kvalitetno.


Možete nas kontaktirati na ovdje navedene brojeve:

Tel: 01 20 27 180
Fax: 01 20 27 179
Mob: 091 98 98 829
Email: info@medicinarada-analizalab.hr

NOVO !!!
Radno vrijeme

Pon - Pet: 7:00h - 19:00h
Subota: 8:00h - 13:00h

Obrasci za skinuti:

Izbor / promjena doktora specijaliste medicine rada

Primjer - Izbor / promjena doktora specijaliste medicine rada

Uputnica lječnički pregled maloljetnika

Uputnica lječnički pregled radnika koji rade noću

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika

Uputnica zdravstvena sposobnost računala


Liječnički pregledi za vozače svih kategorija
Bilo da zdravstveni pregled obavljate prvi put ili vam je uvjerenje potrebno da biste produljili ili preveli vozačku dozvolu, na pravom ste mjestu. Kod nas ćete kompletan pregled obaviti profesionalno, brzo i efikasno. Potrebo je naručiti se na 01/ 20 27 180.
 
Prije upisa u autoškolu dužni ste obaviti liječnički pregled i dobiti Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom određene kategorije. Uvjerenje će vrijediti za one kategorije koje ste naveli pri dolasku na pregled.
 
Osnovni liječnički pregled za vozače amatere obuhvaća kompletan pregled specijalista medicine rada, pregled vida i psihologijsko testiranje.
 
Liječničko uvjerenje će vam vrijediti 6 mjeseci. Ukoliko vozački ispit položite poslije tog roka, za podizanje vozačke dozvole trebat će vam novo uvjerenje, za što ćete morati ponovno obaviti liječnički pregled.

Sa sobom ponijeti:
- osobnu iskaznicu ili putovnicu
- potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine
- nalaze specijaliste, u slučaju postojanja neke bolesti
- naočale/leće  ako ih koristite
- biti na tašte (samo za vozače profesionalnih kategorija i one kojima je to osnovno zanimanje)

*Ukoliko se produžuje vozačka dozvola onda ponijeti i vozačku dozvolu
 
Liječnički pregledi za zaštitare i čuvare
Utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara obavezno je prema Zakonu o privatnoj zaštiti, a posebnim pravilnikom definiran je način utvrđivanja tih sposobnosti.

Kod ovih pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata. Liječnički pregled za čuvare i liječnički pregled za zaštitare razlikuju se u opsegu. Uz pregled specijaliste medicine rada, pretrage uključuju i spirometriju, EKG, okulistički pregled, audiogram, laboratorijske pretrage, neuropsihijatrijski pregled, te psihologijsku obradu.

ČUVARI
Kandidati za čuvara dužni su učiniti prethodni zdravstveni pregled, a svakih pet godina ponovni periodički zdravstveni pregled. Rok za obavljanje periodičkog zdravstvenog pregleda počinje teći od datuma naznačenog na posljednjem uvjerenju isprave o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno specijalistička ordinacija za medicinu rada. Čuvari moraju učiniti izvanredni zdravstveni pregled i prije isteka roka po zahtjevu:

- nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
- inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
- nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite
- čuvara osobno

ZAŠTITARI
Zaštitari obavljaju redovite (prethodni i periodički) i izvanredan zdravstveni pregled. Prethodni se pregled obavlja prije zaposlenja na mjesto zaštitara u privatnoj zaštiti. Zaštitari su obvezni obaviti periodični pregled svake tri godine, a izvanredni zdravstveni pregled po zahtjevu:

- nadležnoga rukovoditelja u ovlaštenoj pravnoj osobi
- inspektora Ministarstva unutarnjih poslova
- nadležnoga liječnika primarne zdravstvene zaštite
- zaštitara osobno

Sa sobom ponijeti
- osobnu iskaznicu ili putovnicu
- potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine
- nalaze specijaliste, u slučaju postojanja neke bolesti
- naočale/leće  ako ih koristite
- biti na tašte
 
Prethodni liječnički pregled za zapošljavanje
Prema članku 22. Zakona o radu, poslodavac radnika može uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova. Kod ovog pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Na pregled ponijeti:
- osobnu iskaznicu ili putovnicu
- potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine
- biti na tašte
 
Liječnički pregled za rad u iznozemstvu
Kod ovog pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata prije zasnivanja radnog odnosa. Kod odlaska na rad u inozemstvo potrebno je napraviti Rtg pluća, a za odlazak u pojedine zemlje i testiranje na HIV. Za rad na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada pregledi se rade prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Sa sobom ponijeti:
- Osobnu iskaznicu
- Doći na tašte
Liječnički pregledi za radna mjesta u posebnim uvjetima rada
Što su poslovi s posebnim uvjetima rada?

Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni koje, radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (povrede, profesionalne i druge bolesti), mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu životne dobi, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog i psihičkog stanja, te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti.

Kakve vrste pregleda postoje za radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada?

Postoje dvije vrste preventivnih pregleda radnika koji rade poslove s posebnim uvjetima rada: prethodni i periodični.

Prethodni pregled

Obavlja se kod zasnivanja radnog odnosa prije rasporeda radnika na poslove s posebnim uvjetima rada. Pregledom treba utvrditi da li je radnik sposoban za određeni posao. Procjenjuje se udovoljava li radnik zahtjevima određenog posla i ima li kontraindikacija za predviđeni posao.
 
Bez ove procjene, poslodavac ne smije rasporediti radnika na poslove s posebnim uvjetima rada. Poslodavac radnika upućuje na prethodni pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalisti medicine rada u privatnoj praksi, s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti poslova i drugim okolnostima od utjecaja za ocjenu njegove sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Periodični pregled

Obavlja se u određenim rokovima za provjeru radne sposobnosti radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada. Pregled se može obaviti i prije određenog roka, na zahtjev poslodavca ili ordinirajućeg liječnika, kad postoji sumnja u smanjenje radne sposobnosti ili opasnosti za zdravlje radnika. Pregledom treba utvrditi da li je došlo do promjene radne sposobnosti od prethodnog, odnosno zadnjeg periodičnog pregleda.

Kako izgleda zdravstveni pregled radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada?

Liječnički pregled obuhvaća:
- uzimanje anamnestičkih podataka
- fizikalni pregled
- laboratorijske testove
- testove za ocjenu funkcija
- specijalističke konzultacije (po potrebi)

Obrada uključuje:
- spirometriju
- ispitivanje funkcija vida i vidnih sposobnosti
- audiometriju
- elektrokardiografiju
- psihologijsku obradu
- laboratorijske testove krvi i urina
- mjerenje krvnog tlaka itd.

Nakon obavljenog liječničkog pregleda izdaje se svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac RA-2)

Što ponijeti na pregled?
- Osobnu iskaznicu
- Obrazac RA-1 koji ispunjava poduzeće koje kandidata šalje na pregled preuzmite obraza ovdje. (PDF verzija) (WORD verzija)
- Zdravstvenu iskaznicu
- Naočale, ako ih kandidat koristi
- Doći na tašte
Liječnički pregledi za upis na fakultete
Zdravstveno stanje je bitan činilac pri donošenju odluke o daljnjem školovanju i izboru zanimanja. Ovim pregledom utvrđuje se opća zdravstvena i psihofizička sposobnost studenata za upis na fakultete.

Sa sobom ponijeti:
- Osobnu iskaznicu

Liječnički pregledi za upis u škole za obrtnička zanimanja
Zdravstveno stanje učenika bitan je činitelj pri donošenju odluke o daljnjem školovanju i izboru zanimanja. Prije upisa u obrtničke i srednje strukovne škole potrebno je obaviti liječnički pregled kod liječnika specijalista medicine rada. Ovim pregledom utvrđuje se opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za školovanje i kasnije zapošljavanje u određenom zanimanju. Zdravstvena svjedodžba izdaje se isključivo za određeni smjer unutar srednje škole.
Psihologijsko testiranje za specijalizante
Psiholog u medicini rada obavlja dijagnostičku procjenu sposobnosti i osobina ličnosti kandidata. Opseg psihologijske obrade razlikuje se ovisno o vrsti i zahtjevima pregleda na koji kandidat dolazi. Pregled može obuhvaćati ispitivanje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, psihomotornih sposobnosti, te psihologijski intervju.

Psihologijsko testiranje u našoj Ustanovi obavljamo za sljedeće vrste pregleda:

- Pregledi vozača i kandidata za vozače
- Pregledi zaštitara, privatnih detektiva i čuvara
- Pregledi kandidata za držanje i nošenje oružja

- Pregledi liječnika za specijalizaciju
Obveznu dokumentaciju za prijam specijalizanata u zdravstvene ustanove čine i rezultati psihološkog testiranja. Testiranje obuhvaća ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje osobina ličnosti, psihologijski intervju, te testiranje manualne spretnosti za specijalizante koji se prijavljuju na natječaje za kirurške grane medicine.

- Testiranje manualne spretnosti za specijalizante
- Pregledi kandidata za upis u različite programe školovanja i obučavanja za specifična zvanja i zanimanja
Testiranje manualne spretnosti za specijalizante
Psiholog u medicini rada obavlja dijagnostičku procjenu sposobnosti i osobina ličnosti kandidata. Opseg psihologijske obrade razlikuje se ovisno o vrsti i zahtjevima pregleda na koji kandidat dolazi. Pregled može obuhvaćati ispitivanje kognitivnih sposobnosti, osobina ličnosti, psihomotornih sposobnosti, te psihologijski intervju.

Psihologijsko testiranje u našoj Ustanovi obavljamo za sljedeće vrste pregleda:

- Pregledi vozača i kandidata za vozače
- Pregledi zaštitara, privatnih detektiva i čuvara
- Pregledi kandidata za držanje i nošenje oružja

- Pregledi liječnika za specijalizaciju
Obveznu dokumentaciju za prijam specijalizanata u zdravstvene ustanove čine i rezultati psihološkog testiranja. Testiranje obuhvaća ispitivanje kognitivnih sposobnosti, ispitivanje osobina ličnosti, psihologijski intervju, te testiranje manualne spretnosti za specijalizante koji se prijavljuju na natječaje za kirurške grane medicine.

- Testiranje manualne spretnosti za specijalizante
- Pregledi kandidata za upis u različite programe školovanja i obučavanja za specifična zvanja i zanimanja
Zdrastveni pregledi za posao
Pregledi za otvaranje obrta
Obavezni dio dokumentacije koji se predaje pri osnivanju obrta je i liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti. Kod ovog pregleda utvrđuje se opće zdravstveno i psihofizičko stanje kandidata, a ukoliko je djelatnost obrta vezana za poslove s posebnim uvjetima rada, pregledi se obavljaju prema Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Sa sobom ponijeti:
- Osobnu iskaznicu
- Doći na tašte
Pregledi za rad na računalu
Pregled sudskog vještaka
Sa sobom ponijeti:
- osobnu iskaznicu ili putovnicu
- biti na tašte
- naočale/leće ako ih koristite
Uvjerenja za put, rad i boravak u inozemstvu
Sa sobom ponijeti: 
- osobnu iskaznicu ili putovnicu 
- potvrdu o zdravstvenom stanju od liječnika obiteljske medicine
- naočale/leće ako ih koristite
Upis u srednje škole i fakultete
Sa sobom ponijeti: 
- osobnu iskaznicu ili putovnicu 
- biti na tašte 
- naočale/leće ako ih koristiteCopyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.