Laboratorij: 01 20 45 515 info@poliklinika-analizalab.hr

Medicina rada: 01 20 27 180 info@medicinarada-analizalab.hr

Facebook Instagram

Mikrobiloške-parazitološke pretrage
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS - direktna imunoflorescencija
 • CHLAMYDIA TRACHOMATIS - hybrid capture II (molekularna dijagnostika)
 • MYCOPLASMA HOMINIS + UREAPLASMA URELYTICUM
 • HPV (HUMANI PAPILLOMA VIRUS) - hybrid capture II (niski/visoki/oba rizika)
 • URIN - bakteriološki
 • OBRISAK CERVIKSA - bakteriološki (NE UKLJUČUJE Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum)
 • OBRISAK VAGINE - bakteriološki
 • OBRISAK VULVE - bakteriološki
 • EJAKULAT - bakteriološki
 • OBRISAK URETRE - bakteriološki
 • PROTOKOL PO MAERS I STAMEY (urin I, urin II, ejakulat, urin III)
 • OBRISAK RANE - bakteriološki
 • OBRISAK SPOJNICE OKA - bakteriološki
 • OBRISAK VANJSKOG ZVUKOVODA - bakteriološki, mikološki
 • OBRISAK NAZOFARINKSA
 • OBRISAK VESTIBULUMA NOSA - bakteriološki
 • OBRISAK ŽDRIJELA (pharynx)
 • OBRISAK JEZIKA I BUKALNE SLUZNICE- kvasci
 • ISKAŠLJAJ(sputum) - bakteriološki
 • ASPIRAT TRAHEJE - bakteriološki
 • ANAEROBI
 • STOLICA - bakteriološki (uključuje RUTINSKU PRETRAGU na Salmonella sp., Campylobacter sp., Shigella sp. - OSTALO PREMA DOGOVORU)
 • STOLICA - virološki (Rota- i Adeno- virus)
 • STOLICA parazitološki
 • PERIANALNI OTISAK
 • KRVNI PARAZITI
 • TRICHOMONAS VAGINALIS
 • PRETRAGA NA KVASCE - različiti uzorci
 • HELICOBACTER PYLORI- izdisajni test, analiza iz uzorka stolice
 • KVASCI - ATB
 • PUNKTAT, BIOPTAT, HEMOKULTURA, LIKVOR i ostali primarno sterilni materijali - odgovarajuća mikrobiološka obrada


Copyright © 2015 Poliklinika Analiza Lab | Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.